Historie salonního orchestru

Salonní orchestr vznikl z původního mnohačlenného dechového orchestru, který byl veden pod záštitou hudební školy Viléma Petrželky v Ostravě Hrabůvce. Z něj bylo vyčleněno, několik lidí, kteří se rozhodli jít po cestě poloprofesionálního uměleckého života. Zakladatelem a dirigentem tohoto orchestru se stal jeden z učitelů této hudební školy Oldřich Zahuta.

Tak stalo se léta páně 2003, že vznikl dechový orchestr obohacený o syntezátory, nahrazujíc smyčce pravého orchestru, tedy housle a violoncella. Protože se však již nejednalo pouze o dechový orchestr, byl tento nově vzniknuvší orchestr nazván Salonním orchestrem, což znamená, že jde o orchestr estrádní a lázeňský, hrající převážně klasický populár.

Protože však jeden Salonní orchestr již existoval, dostal nový orchestr do vínku ještě přízvisko Junior, jelikož jeho členy stávali se vesměs žáci hudební školy. Od té doby se orchestr neustále vyvíjel a mnoho členů se vyměnilo. Současnou sestavu orchestru si můžete prohlédnout v sekci „Členové“.

V roce 2005 zaniká původní Salonní orchestr, složený převážně z dospělých hráčů a učitelů školy a na jeho místo nastupuje Salonní orchestr Junior. V roce 2006 podnikl tento orchestr několik větších vystoupení, mezi něž můžeme zařadit vystoupení na plesu, pořádaném hudební školou, vystoupení ve Vysokých Tatrách a také ve švédské Uppsale pro několik tamních škol.

Salonní orchestr se také v roce 2006 podílel na natáčení CD, určeného k 50. výročí založení hudební školy Viléma Petrželky, díky jejíž podpoře může orchestr fungovat a poskytovat tak kvalitní zázemí mladým umělcům.

Od roku 2007 pravidelně vystupuje na Slovensku ať už ve Vysokých Tatrách nebo v posledních letech v lázeňském městě Trenčanské Teplice. V roce 2013 orchestr oslavil 10 let svého působení výročním koncertem v Ostravě. Podrobnosti a ukázky z koncertu můžete vidět v sekci "Vystoupení".


Kontakt:

Kapelník Oldřich Zahuta:
e-mail: zahutao@seznam.cz
tel: +420 603 895 579

ZUŠ V. PETRŽELKY
Edisonova 90
700 30 Ostrava-Hrabůvka
kabinet č. 314 nebo učebna č. 319

Obchodní zástupce Lukáš Havíř:
e-mail: xkittx@seznam.cz
tel: +420 777 813 071